Enkel og informativ animasjon

Noen ganger har man ikke de største budsjettene til animasjonsfilmene. Da må man planlegge godt og gjøre smarte valg i gjennomføringen for å få mest ut av pengene. Med små grep kan man også lage flere versjoneringer til en billigere penge.

Verdien av volum

Med bruk av malverk kan du få merverdi av volum. Den første animasjonsfilmen tar meste parten av kosten, men når den er klar kan du få nye animasjonsfilmer til under en tiendel av prisen av den første. Animasjonen er låst, men info som tekst og bilder kan endres. For Norwegian endret vi bare på bildet.

Retningslinjer og rammeverk

Hyre hadde et større behov for variasjon enn Norwegian. Så for de lagde vi i stedet et rammeverk for animasjonsfilmene. Grafikk og bevegelse har retningslinjer slik at det er en rød tråd i kampanjen og det går kjappere å lage flere animasjonsfilmer billigere.

Gleden av gjenbruk

Hodebra sin informasjonsfilm om hvordan å få en god psykisk helse ble gjenbrukt til enkeltposter på sosiale medier. Dette var mulig pga måten animasjonsfilmen er satt opp. Den har rene klipp igjennom hele filmen, så man kan plukke ut enkelte scener til gjenbruk.

Planlegging lønner seg

Det er lurt å tenke seg godt om du vil bruke det som produseres på flere flater. Når man vet det på forkant kan prosjektet planlegges slik at det blir lettere justere innholdet til et nytt format. Hvis dette blir en ettertanke blir versjoneringene mye dyrere.

Mail eller ring Filip, på 919 01 038 eller filip@fluks.tv, hvis du vil høre mer!